[email protected] | Tel : (0212) 283 29 13

Author Profile

River Akademi

Kişisel Gücün Kullanılması ve Geliştirilmesi

Eğitimin Amacı:

Kişisel ve sosyal yaşamda etkin ve başarılı olmak isteyenlere gerekli temel kavramları, teknikleri ve becerileri vermek, uygun yaklaşım tarzını ve bilinç düzeyini kazandırmaktır.

Kimler Katılmalı:

Sahip olduğu yeteneklerin ve gücün farkına varmak ve daha fazla bir kısmını kullanmak isteyen tüm yönetici ve çalışanlar.

Konu Başlıkları:

 • Kişisel gücün niteliği ve kaynakları
 • Kişinin kendisini ve çevresini tanıması
 • Kişisel gücün kazanılması ve elde tutulması
 • Sınırlar ve sınırların kaldırılması veya genişletilmesi
 • Etki (izlenim) yönetimi
 • Beyin, öğrenme ve düşünce gücü
 • Yaratıcı hayal gücünün geliştirilmesi ve kullanılması
 • Proaktif düşünme ve davranma
 • Olumlu zihinsel tutum
 • Fiziksel ve zihinsel yeteneklerin geliştirilmesi
 • NLP (Neuro-Linguistic Programming)
 • Amaç ve hedeflerle çalışma
 • Başarısızlık korkusunu yenme
 • Hatalardan öğrenme
 • Zamanın etkili kullanımı
 • Stresle baş etme

SÜRE: 2 gün

Hizmet Sektöründe Kişisel İmaj

Eğitimin Amacı:

Hizmet sektöründe çalışanların dış görünüşleri ve konuşma tarzları, hizmet sektöründe hizmet veren kurumların aynası yani profillerinin yansımasıdır. Bu eğitimde amaçlanan çalışanlarımızın, en iyi kalitede hizmet vermesi, çalışanların dış görünüşleri, kendilerini ifade tarzları, beden dillerini kullanmaları ve kurum kültürünü en iyi şekilde temsil edebilmesidir.

Kimler Katılmalı:

Hizmet sektöründe çalışanlar.

Eğitimin İçeriği:

 • Kişisel İmaj nedir?
 • Kişisel İmajımız
 1. Öz İmaj
 2. Algılanan İmaj
 3. İdeal İmaj
 • İlk İzlenimin Önemi
 • Hijyenin imaj üzerindeki etkileri
 • Kişisel İmaj konusunda yapılan yanlışlar
 • Kişisel İmajı Oluşturan Öğeler
 • Dinlenebilir bir konuşma nasıl olmalı?
 • Konuşma tarzımız
 • Beden dili
 • Giyim tarzımız
 • Renkler ve imaj
 • İş Etiketi

 

SÜRE: 1 gün

işletme kültürü ve kuruma bağlılık

İşletme Kültürü ve Kuruma Bağlılık

Eğitimin Amacı:

Bu eğitimde katılımcıların; kurum kültürü ve önemi, etik değerler ve kuruma bağlılık konularında tutum ve davranış değişiklikleri kazandırılacaktır.

Kimler Katılmalı:

İki aşamalı bir program olan “İşletme Kültürü ve Kuruma Bağlılık”, üst düzey yöneticilerin katılımları ile yürütülen, “workshop” niteliğinde bir ön programdır. Bu programda elde edilen bulgular doğrultusunda içerik, diğer çalışanlara yönelik olarak revize edilip eğitimin ikinci aşaması olan “Kurum Kültürü” oluşturularak devamlılığının sağlanmasıdır.

Konu Başlıkları:

 • İşletme Kültürü
 • İşletme kültürünü oluşturan unsurlar
 • Çevre ve kültür
 • İşletmelerde kültürün türleri
 • İşletme kültürünün değiştirilmesi
 • İş ahlakı
 • İş ahlakı nedir?
 • Çalışma yaşamında iş ahlakına uygun kararlar alma ve ahlaki kararları etkileyen faktörler & Kuruma bağlılık
 • Bireysel ve grup içi davranışlar açısından ve çalışan kişi açısından kuruma bağlılık ve çalışanların sorumlulukları
 • Yönetimin kuruma bağlılığı geliştirme konusundaki sorumlulukları

SÜRE: 2 Gün

iletişim

Etkili İletişim Becerileri

Eğitimin Amacı

Çalışanların toplumda daha aktif rol alabilmesi, iletişim kurduğu herkes ile etkin iletişim kurma yolunda başarı ve beceri kazanmasını hedefler.
iletişim

Kimler Katılmalı:

Her seviye şirket çalışanları bu eğitime katılabilir.

Konu Başlıkları

 •  İletişim ve önemi
 •  İletişim Türleri
 •  Algılar
 •  Paradigmalar
 •  Etkili İletişimin Aşamaları
 •  İletişimde Beden Dilinin Önemi-Yaratıcı drama ile vurgulanacak.
 •  İletişimde İç Dünyamız-Dış Dünyamız
 •  Etkin Konuşma
 •  İletişimde Aktif Dinleme
 •  Yanlış Dinleme Biçimleri
 •  Etkin Dinleme
 •  İletişim Matrisi
 •  Korku Kültürü ve Değerler Kültürü
 •  İletişimin Önündeki Engeller
 •  İletişimi Planlamak
 •  İletişim Tarzları
 •  Ben Dili, Sen Dili, Sandviç Tekniği
 •  Kendini Etkili Biçimde Ortaya Koyma Becerileri
 •  Üç tür ilişki kurma biçimi
 •  Karşıt Davranışa Kayma
 •  İlişki kurma biçimimizin sağladığı yararlar ve bu davranışı seçmenin bedelleri
 •  Kendimizi Etkili Biçimde Ortaya Koymaya Neden Gerek Var?
 •  Kendini Etkili Biçimde Ortaya Koyma Teknikler
 •  Kendini Ortaya Koyarak Davranmak İçin Temel Stratejiler
 •  Kendini Ortaya Koyma İle İlgili İpuçları

Eğitim yaratıcı drama ve buz kırıcılarla zenginleştirilmiştir. Eğitimin sonunda katılımcılardan oluşan gruplara eğitimde öğrendikleri resim çalışması ile pekiştirilecektir.

SÜRE: 2 Gün