Kişisel Gücün Kullanılması ve Geliştirilmesi

Eğitimin Amacı:

Kişisel ve sosyal yaşamda etkin ve başarılı olmak isteyenlere gerekli temel kavramları, teknikleri ve becerileri vermek, uygun yaklaşım tarzını ve bilinç düzeyini kazandırmaktır.

Kimler Katılmalı:

Sahip olduğu yeteneklerin ve gücün farkına varmak ve daha fazla bir kısmını kullanmak isteyen tüm yönetici ve çalışanlar.

Konu Başlıkları:

 • Kişisel gücün niteliği ve kaynakları
 • Kişinin kendisini ve çevresini tanıması
 • Kişisel gücün kazanılması ve elde tutulması
 • Sınırlar ve sınırların kaldırılması veya genişletilmesi
 • Etki (izlenim) yönetimi
 • Beyin, öğrenme ve düşünce gücü
 • Yaratıcı hayal gücünün geliştirilmesi ve kullanılması
 • Proaktif düşünme ve davranma
 • Olumlu zihinsel tutum
 • Fiziksel ve zihinsel yeteneklerin geliştirilmesi
 • NLP (Neuro-Linguistic Programming)
 • Amaç ve hedeflerle çalışma
 • Başarısızlık korkusunu yenme
 • Hatalardan öğrenme
 • Zamanın etkili kullanımı
 • Stresle baş etme

SÜRE: 2 gün