Çatışma Yönetimi

Eğitimin Amacı:

Çatışma, grup üyelerinin ihtiyaç, amaç veya çözüm farklılıklarından doğan bir sürtüşme davranışıdır. Çatışma davranışını; hedefimiz doğrultusunda, çatışma teknikleri ile yönetmek mümkündür. Bu şekilde hem stres yönetimi daha kolay sağlanır hem de şirket içi iletişim sorunları önlenmiş olur. Eğitim sonunda katılımcılar, çatışmayı pozitif yönde kullanma yöntemlerini öğreneceklerdir.

Konu Başlıkları:

 • Çatışma nedir?
 • Ekip içinde çatışma belirtileri
 • Çatışma ve rekabetin farkı
 • Örgütlerde çatışma türleri ve çatışmanın oluşma nedenleri
 • Graf analizi ile 8 temel çatışma türü
 • Transaksiyonel analiz ile iletişim çatışmaları
 • Çatışma düzeyleri
 • Çatışma yönetimi
 • Çatışmanın yıkıcı etkisi
 • Çatışmanın yapıcı etkisi
 • Çatışma ortamında liderin davranışı
 • Çatışma yönetimi teknikleri
 • Saldırgan davranışlar
 • Pasif davranışlar
 • Müzakere oyunu

Süre: 1 Gün (6 Saat)

Tutum Geliştirme

Eğitimin Amacı:

Gerek kişisel potansiyeli geliştirmek, gerekse başkalarını etkili bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duyulan işe ve insana karşı doğru tutumların öğrenilmesi ve bunların davranış haline geliştirilmesi amaçlanır.

Kimler Katılmalı:

İş ve insan ilişkilerini geliştirmek, iş ortamında mutlu ve başarılı olmak isteyen her kademede çalışanlar. Tutum ve davranışlarını geliştirmesi gereken çalışanlar.

Konu Başlıkları:

 • Kendini tanımak
 • Kişilik-tutum-davranış geliştirme
 • Tutumun üç yönü
 • Tutumu oluşturan öğeler
 • Olumlu ve olumsuz zihinsel tutum
 • Self motivasyon ve kendine güven
 • Başarı Motivasyonu
 • Hedef belirlemek ve hedeflere çalışmak
 • Kişiler arası etkileşim analizi
 • Organizasyonel tutum geliştirme-şirket kültürü
 • Saldırgan, pasif ve girişken insan davranışları
 • Yeni tutum ve davranışların öğrenilmesi
 • Kendini yönetmek
 • İzlenim yönetimi
 • Stresin tutum ve davranışlara etkisi
 • NLP (Neuro-Linguistic Programming)

SÜRE: 2 gün

Problem Çözme Teknikleri

Eğitimin Amacı:

Kişilerin çalışma hayatında karşılaştıkları problemlerin çözümünde sistematik teknikler uygulanarak çözüm üretilmesini amaçlar.

 Konu Başlıkları:

 • Problemlere bakış açımız ve bireysel farklılıklar
 • Çözüme ilişkin önyargılar ve yönlendirilmiş bakış açısı
 • Problem Çözümünde Çatışma Ortamı
 • Problem içinde çatışma analizi
 • Problem çözümünde bireysel tutumlar
 • Problemin analizi ve bilgi toplama yöntemleri
 • Öncelikliyi ve önemliyi ayırt edebilme
 • Problemin temel sorununu ve çözümünü bulabilme
 • Problemler karşısında stratejik açıklık
 • Yaratıcı ve çözümleyici yaklaşım
 • Problem çözümünde pozitif çatışma
 • Çözümsüzlük yaratan negatif çatışma
 • Problem çözümü ve karar alma oyunları
 • Problemlerin çözümlerini stratejik şirket kuralları haline getirmek.

 Süre: 1 gün (6 saat)

 

Müşteri İlişkileri & Şikayet Yönetimi

Eğitimin Amacı:

Zincir marketlerde çalışan yönetici ve çalışanların, kendine özgü bir müşteri yapısı içeren market müşterileri ile daha etkin ve yaratıcı iletişim kurabilme becerilerini geliştirerek, “ müşteri odaklı hizmet” anlayışı ile müşteri memnuniyetinin sağlanması amaçlanmaktadır. Müşterilerden gelecek şikayetleri karşılama ve müşterilerin beklentileri ile kendi durumumuz arasında fark oluşması sebebiyle arada doğabilecek sıkıntıları giderme ve sağlıklı iletişim kurma becerisi geliştirme

Kimler Katılmalı:

Liderlikteki etkinliğini ve koşullara uyma yeteneğini geliştirmek isteyen tüm yöneticiler

Konu Başlıkları:

 • Davranış nedir ? Tüketici davranışları
 • Tüketici davranışı anahtarları
 • Tüketici açısından algılanan riskler
 • Yaşam tarzları ve alışveriş
 • Müşteri tutumları
 • Müşterilerin tutum değiştirmesi
 • Ailenin satın almaya etkisi
 • Jenerasyon farkları
 • Satıştan önce tüketici nelere dikkat eder
 • Planlanmış ve içgüdüsel alışveriş unsurları
 • Şikayet nedir ? müşteri tatminsizliği nasıl oluşur ?
 • Müşteri tatmin değerlemesini nasıl yapar
 • Müşterilerin şikayet konusunda eylem planları
 • Şikayet eden müşterilerin özellikleri
 • Şikayet nasıl karşılanır ?
 • Müşteri değeri ve sadık müşteriler.
 • Delegasyon Modeli
 • Delagasyon Grup Çalışması

SÜRE: 1 Gün

Çatışma Yönetimi

 

Çatışma, grup üyelerinin ihtiyaç, amaç veya çözüm farklılıklarından doğan bir sürtüşme davranışıdır. Çatışma davranışını; hedefimiz doğrultusunda, çatışma teknikleri ile yönetmek mümkündür. Bu şekilde hem stres yönetimi daha kolay sağlanır hem de şirket içi iletişim sorunları önlenmiş olur. Eğitim sonunda katılımcılar, çatışmayı pozitif yönde kullanma yöntemlerini öğreneceklerdir.

 

 

İçerik

 

 • Çatışma nedir?
 • Ekip içinde çatışma belirtileri
 • Çatışma ve rekabetin farkı
 • Örgütlerde çatışma türleri ve çatışmanın oluşma nedenleri
 • Graf analizi ile 8 temel çatışma türü
 • Transaksiyonel analiz ile iletişim çatışmaları
 • Çatışma düzeyleri
 • Çatışma yönetimi
 • Çatışmanın yıkıcı etkisi
 • Çatışmanın yapıcı etkisi
 • Çatışma ortamında liderin davranışı
 • Çatışma yönetimi teknikleri
 • Saldırgan davranışlar
 • Pasif davranışlar
 • Müzakere oyunu

 

Süre: 1 gün (6 saat)

Kişisel Gücün Kullanılması ve Geliştirilmesi

Eğitimin Amacı:

Kişisel ve sosyal yaşamda etkin ve başarılı olmak isteyenlere gerekli temel kavramları, teknikleri ve becerileri vermek, uygun yaklaşım tarzını ve bilinç düzeyini kazandırmaktır.

Kimler Katılmalı:

Sahip olduğu yeteneklerin ve gücün farkına varmak ve daha fazla bir kısmını kullanmak isteyen tüm yönetici ve çalışanlar.

Konu Başlıkları:

 • Kişisel gücün niteliği ve kaynakları
 • Kişinin kendisini ve çevresini tanıması
 • Kişisel gücün kazanılması ve elde tutulması
 • Sınırlar ve sınırların kaldırılması veya genişletilmesi
 • Etki (izlenim) yönetimi
 • Beyin, öğrenme ve düşünce gücü
 • Yaratıcı hayal gücünün geliştirilmesi ve kullanılması
 • Proaktif düşünme ve davranma
 • Olumlu zihinsel tutum
 • Fiziksel ve zihinsel yeteneklerin geliştirilmesi
 • NLP (Neuro-Linguistic Programming)
 • Amaç ve hedeflerle çalışma
 • Başarısızlık korkusunu yenme
 • Hatalardan öğrenme
 • Zamanın etkili kullanımı
 • Stresle baş etme

SÜRE: 2 gün

Hizmet Sektöründe Kişisel İmaj

Eğitimin Amacı:

Hizmet sektöründe çalışanların dış görünüşleri ve konuşma tarzları, hizmet sektöründe hizmet veren kurumların aynası yani profillerinin yansımasıdır. Bu eğitimde amaçlanan çalışanlarımızın, en iyi kalitede hizmet vermesi, çalışanların dış görünüşleri, kendilerini ifade tarzları, beden dillerini kullanmaları ve kurum kültürünü en iyi şekilde temsil edebilmesidir.

Kimler Katılmalı:

Hizmet sektöründe çalışanlar.

Eğitimin İçeriği:

 • Kişisel İmaj nedir?
 • Kişisel İmajımız
 1. Öz İmaj
 2. Algılanan İmaj
 3. İdeal İmaj
 • İlk İzlenimin Önemi
 • Hijyenin imaj üzerindeki etkileri
 • Kişisel İmaj konusunda yapılan yanlışlar
 • Kişisel İmajı Oluşturan Öğeler
 • Dinlenebilir bir konuşma nasıl olmalı?
 • Konuşma tarzımız
 • Beden dili
 • Giyim tarzımız
 • Renkler ve imaj
 • İş Etiketi

 

SÜRE: 1 gün