Tag Archives: İşletme Kültürü ve Kuruma Bağlılık Eğitimi

işletme kültürü ve kuruma bağlılık

İşletme Kültürü ve Kuruma Bağlılık

Eğitimin Amacı:

Bu eğitimde katılımcıların; kurum kültürü ve önemi, etik değerler ve kuruma bağlılık konularında tutum ve davranış değişiklikleri kazandırılacaktır.

Kimler Katılmalı:

İki aşamalı bir program olan “İşletme Kültürü ve Kuruma Bağlılık”, üst düzey yöneticilerin katılımları ile yürütülen, “workshop” niteliğinde bir ön programdır. Bu programda elde edilen bulgular doğrultusunda içerik, diğer çalışanlara yönelik olarak revize edilip eğitimin ikinci aşaması olan “Kurum Kültürü” oluşturularak devamlılığının sağlanmasıdır.

Konu Başlıkları:

  • İşletme Kültürü
  • İşletme kültürünü oluşturan unsurlar
  • Çevre ve kültür
  • İşletmelerde kültürün türleri
  • İşletme kültürünün değiştirilmesi
  • İş ahlakı
  • İş ahlakı nedir?
  • Çalışma yaşamında iş ahlakına uygun kararlar alma ve ahlaki kararları etkileyen faktörler & Kuruma bağlılık
  • Bireysel ve grup içi davranışlar açısından ve çalışan kişi açısından kuruma bağlılık ve çalışanların sorumlulukları
  • Yönetimin kuruma bağlılığı geliştirme konusundaki sorumlulukları

SÜRE: 2 Gün