Tag Archives: Başarı Motivasyonu

Tutum Geliştirme

Eğitimin Amacı:

Gerek kişisel potansiyeli geliştirmek, gerekse başkalarını etkili bir şekilde yönetmek için ihtiyaç duyulan işe ve insana karşı doğru tutumların öğrenilmesi ve bunların davranış haline geliştirilmesi amaçlanır.

Kimler Katılmalı:

İş ve insan ilişkilerini geliştirmek, iş ortamında mutlu ve başarılı olmak isteyen her kademede çalışanlar. Tutum ve davranışlarını geliştirmesi gereken çalışanlar.

Konu Başlıkları:

 • Kendini tanımak
 • Kişilik-tutum-davranış geliştirme
 • Tutumun üç yönü
 • Tutumu oluşturan öğeler
 • Olumlu ve olumsuz zihinsel tutum
 • Self motivasyon ve kendine güven
 • Başarı Motivasyonu
 • Hedef belirlemek ve hedeflere çalışmak
 • Kişiler arası etkileşim analizi
 • Organizasyonel tutum geliştirme-şirket kültürü
 • Saldırgan, pasif ve girişken insan davranışları
 • Yeni tutum ve davranışların öğrenilmesi
 • Kendini yönetmek
 • İzlenim yönetimi
 • Stresin tutum ve davranışlara etkisi
 • NLP (Neuro-Linguistic Programming)

SÜRE: 2 gün