Yıllık İzne Çıkacaklar Yıllık İzinde Çalışmayın!

Screenshot_1

Bütün çalışanların izinlerinde amaç dinlenmeleri ve enerjileri toplayarak işe başlamalarıdır. Bu sebeple yıllık ücretli izin süresince çalışanların başka iş veya işyerlerinde çalışmaları da yasaktır. Şayet, yıllık ücretli iznini kullanmakta olan işçinin izin süresi içinde ücret karşılığı bir işte çalıştığı anlaşılırsa, bu izin süresi içinde kendisine ödenen ücret işveren tarafından geri alınabilir. Ayrıca, işveren, isterse bu personelin hizmet akdini, 4857 sayılı iş Kanunu’nun 25/II-(e) bendi uyarınca tazminatsız olarak feshedilebilir. Bu bedenle yıllık izne çıkacaklar aman dikkatli olun kaş yapayım derken göz çıkartmayın.

Yıllık Ücretli İzin

yıllık ücretli izin

ASGARİ YILLIK ÜCRETLİ İZİN SÜRELERİ
(10.06.2003’ten itibaren)

HİZMET SÜRESİ

1 Yıldan 5 Yıla Kadar Olanlar
14 İş Günü
5 Yıldan 15 Yıla Kadar Olanlar
20 İş Günü
15 Yıl ve Daha Fazla Olanlar
26 İş Günü
18 Yaşından Küçük İşçiler
En Az 20 İş Günü

Sunumun Özellikleri Nelerdir? Etkili Sunum Teknikleri

slide_1

Sunum, okuma, yazma, dinleme, konuşma ve araştırma yeteneklerinin tümünü içeren, belirli bir amaca yönelik yapılan açıklamalardır. Eğitimin her düzeyinde ve de meslek hayatında, bilgilendirme, eğitim, tartışma ve satış amaçlı yapılabilen sunumlar, sunumu yapan kişinin iletişim kabiliyetinin değerlendirildiği bir durumdur. Etkili bir sunum ile birlikte kişinin istediği sonucu elde etmesi, düşüncelerini kabul ettirmesi kolaylaşır.

Etkili bir sunum, dikkatli kullanılan sözel ve yazılı ifadeleri, anlamlı beden dilini, teknolojik görsel ve işitsel araçların yardımını da içerir. Bunun yanında sunumu yapan kişinin kendinden emin, saygılı, ikna edici bir dile ve doğru yönlendirici bilgilere sahip olması gerekir.

Başarılı olması istenen bir sunum hazırlamadan önce sorulması gereken birkaç soru vardır.

• Sunumda paylaşılmak istenen bilgi nedir?
• Bu bilgi neden paylaşılmak isteniyor?
• Bu bilgi kimler ile paylaşılmak isteniyor?
• Bu bilgi tam olarak nerede paylaşılmak isteniyor?
• Bu bilgi hangi zaman aralığında paylaşılmak isteniyor?
• Bilgiyi paylaşırken hangi destekleyici araçlar kullanılmalı?

Bu sorular sorularak sunum öncesi, sunumun amacı belirlenir, planlaması yapılır, sunumun yapılacak yer ve zaman belirlenir, teknik araçlara ihtiyaç olup olmadığı belirlenir ve sunumun muhatabı insanlar hakkında bilgi edinilir. Sunumun amacı dinleyiciyi doğru bilgilendirmek, ikna etmek, etkilemek ya da eğlendirmek olabilir.

Sunumun hazırlanması evresinde de dikkat edilmesi gereken birkaç nokta vardır; öncelikle sunumun taslağının oluşturulması daha sonradan amaçta yer alan konudan uzaklaşılmamasına yardımcı olur. Hazırlanan taslaklardan, daha iyi bilgilendirilmesi amacıyla dinleyicilere de verilebilir. Sunum yapılan yer, zaman ve de süre önemlidir. Konuşmacı kendini bu şartlara uygun hale getirmelidir.

Sunum sırasında kullanılacak teknik donanımı da kontrol ettikten sonra sıra sunumun hazırlanmasına gelir. Etkileyici bir sunum 3 ana hattan oluşur, herkesin dikkatini çekebilecek, ilgi uyandıracak anlamlı bir ‘Giriş’ bölümü, sunumun ana vurgusunu oluşturan bilgiyi açık ve net bir şekilde ifade eden bir ‘Gelişme’ bölümü ve son olarak sunumda anlatılanları özetleyen ve bir nihayete erdiren ‘Sonuç’ bölümü. Giriş bölümü, çok fazla bilgiden ve karmaşık ifadelerden uzak olmalıdır, zira dinleyici daha en başında ilgisini kaybedebilir. Ayrıca giriş bölümünde, verilecek bilgilerin dinleyici için değerli olacağının altı çizilmelidir. Gelişme bölümü, bir sunum belkemiğini oluşturur, bu sebeple bu bölümde sunuma inandırıcılık kazandıracak destekleyici veriler eklenmelidir. Bu destekleyici veriler, konu hakkındaki istatistikler, fotoğraflar, öyküler olabilir. Sonuç bölümünde, paylaşılan bilginin ana hatları son bir kez dinleyiciye hatırlatılmalı ve giriş bölümü ile bir bağ kurulmalıdır.

Sunumun etkili olması kadar sunan konuşmacının da etkili olması çok önemlidir. Sunum hazırlandıktan sonra konuşmacının kendini de hazırlaması gerekir. Bunun için, vücut dilini oluşturan mimik, el ve kol hareketleri, ayna karşısında yapılan bir provayla izlenebilir. Ayrıca sunuma hazırlanırken acele etmemek, bu konuya gereken zamanı vererek yeterince çalışmak, bilgileri iyice sindirmek gerekir.

KAYNAK:Makaleler.com

Yarını Bugünden Belirleyin!

Block Plane and other Carpentry tools on Teak Wood Plank in Carpenter Workshop
Yaşlı bir marangozun emeklilik çağı gelmişti. İşveren müteahhidine, çalıştığı konut yapım işinden ayrılarak eşi ve büyüyen ailesi ile birlikte daha özgür bir yaşam sürmek tasarısından söz etti. Çekle aldığı dolgun ücreti, elbette özleyecekti. Ne var ki, emekli olması gerekiyordu.

Müteahhit, iyi işçisinin ayrılmasına üzüldü ve ondan, kendine bir iyilik olarak son bir ev yapmasını rica etti. Marangoz, bu teklifi kabul etti ve çalışmaya başladı. Fakat, gönlü yaptığı işte değildi, bu çok açık biçimde görülüyordu. Baştan savma bir işçilik yaptı ve kalitesiz malzeme kullandı. Kendini adamış olduğu mesleğine, böyle son vermek ne büyük talihsizlikti!..

İşini bitirdiğinde işvereni, evi gözden geçirmek için geldi. Dış kapının anahtarını marangoza uzattı. “Bu ev senin.” dedi, “Sana benden hediye.”

Marangoz, şoka girdi. Çok utanmıştı! Yaptığı evin kendi evi olduğunu bilseydi, böyle yapar mıydı hiç!

Hayat, herkes için biraz böyledir. Her an, kendi hayatımızı kurarız. Çoğu zaman da, yaptığımız işe elimizden gelenden daha azını koyarız. Sonra da, marangoz gibi şaşkınlıkla kendi kurduğumuz evde yaşayacağımızı anlarız. Eğer, hayatı yeniden yaşayabilsek, eski hatalarımızı yapmaz ve her şeyi daha iyi kurarız, fakat geriye dönemeyiz.

Bu marangoz biziz sevgili dostlar. Her gün bir çivi çakar, bir tahta koyar ya da bir duvar dikersiniz. Bugün yaptığınız davranışlar ve seçimler, yarın yaşayacağınız evi kurar. Öyle ise onu akıllıca kurun. Unutmayın, paraya ihtiyacınız yokmuş gibi çalışın. Hiç incinmemiş gibi sevin. Kimse izlemiyormuş gibi dans edin…