işletme kültürü ve kuruma bağlılık

İşletme Kültürü ve Kuruma Bağlılık

Eğitimin Amacı:

Bu eğitimde katılımcıların; kurum kültürü ve önemi, etik değerler ve kuruma bağlılık konularında tutum ve davranış değişiklikleri kazandırılacaktır.

Kimler Katılmalı:

İki aşamalı bir program olan “İşletme Kültürü ve Kuruma Bağlılık”, üst düzey yöneticilerin katılımları ile yürütülen, “workshop” niteliğinde bir ön programdır. Bu programda elde edilen bulgular doğrultusunda içerik, diğer çalışanlara yönelik olarak revize edilip eğitimin ikinci aşaması olan “Kurum Kültürü” oluşturularak devamlılığının sağlanmasıdır.

Konu Başlıkları:

 • İşletme Kültürü
 • İşletme kültürünü oluşturan unsurlar
 • Çevre ve kültür
 • İşletmelerde kültürün türleri
 • İşletme kültürünün değiştirilmesi
 • İş ahlakı
 • İş ahlakı nedir?
 • Çalışma yaşamında iş ahlakına uygun kararlar alma ve ahlaki kararları etkileyen faktörler & Kuruma bağlılık
 • Bireysel ve grup içi davranışlar açısından ve çalışan kişi açısından kuruma bağlılık ve çalışanların sorumlulukları
 • Yönetimin kuruma bağlılığı geliştirme konusundaki sorumlulukları

SÜRE: 2 Gün

iletişim

Etkili İletişim Becerileri

Eğitimin Amacı

Çalışanların toplumda daha aktif rol alabilmesi, iletişim kurduğu herkes ile etkin iletişim kurma yolunda başarı ve beceri kazanmasını hedefler.
iletişim

Kimler Katılmalı:

Her seviye şirket çalışanları bu eğitime katılabilir.

Konu Başlıkları

 •  İletişim ve önemi
 •  İletişim Türleri
 •  Algılar
 •  Paradigmalar
 •  Etkili İletişimin Aşamaları
 •  İletişimde Beden Dilinin Önemi-Yaratıcı drama ile vurgulanacak.
 •  İletişimde İç Dünyamız-Dış Dünyamız
 •  Etkin Konuşma
 •  İletişimde Aktif Dinleme
 •  Yanlış Dinleme Biçimleri
 •  Etkin Dinleme
 •  İletişim Matrisi
 •  Korku Kültürü ve Değerler Kültürü
 •  İletişimin Önündeki Engeller
 •  İletişimi Planlamak
 •  İletişim Tarzları
 •  Ben Dili, Sen Dili, Sandviç Tekniği
 •  Kendini Etkili Biçimde Ortaya Koyma Becerileri
 •  Üç tür ilişki kurma biçimi
 •  Karşıt Davranışa Kayma
 •  İlişki kurma biçimimizin sağladığı yararlar ve bu davranışı seçmenin bedelleri
 •  Kendimizi Etkili Biçimde Ortaya Koymaya Neden Gerek Var?
 •  Kendini Etkili Biçimde Ortaya Koyma Teknikler
 •  Kendini Ortaya Koyarak Davranmak İçin Temel Stratejiler
 •  Kendini Ortaya Koyma İle İlgili İpuçları

Eğitim yaratıcı drama ve buz kırıcılarla zenginleştirilmiştir. Eğitimin sonunda katılımcılardan oluşan gruplara eğitimde öğrendikleri resim çalışması ile pekiştirilecektir.

SÜRE: 2 Gün